Privacy & Disclaimer
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

witteveer.nl conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en behandelt de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Copyright/auteursrecht

witteveer.nl geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.
witteveer.nl streeft ernaar bij gebruikte beelden & links van derden altijd de juiste bron te achterhalen en te vermelden. Indien er geen of een incorrecte bron vermeld is bij een beeld, naam, merk of link kan er contact opgenomen worden met witteveer.nl. Dit wordt dan gecorrigeerd.

E-mail/Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar witteveer.nl verzendt, is het mogelijk dat die berichten bewaard worden. Soms wordt naar uw persoonlijke gegevens, die voor de desbetreffende situatie relevant zijn, gevraagd. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. witteveer.nl zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt, tenzij dit noodzakelijk is voor uw vraag.

Website Disclaimer

witteveer.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks onze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan aanvaarden wij daarvoor geen aansprakelijkheid.
Wij behouden ons het recht voor om gepubliceerde teksten, afbeeldingen en documenten op deze website, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. witteveer.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Reading Disclaimer

Elk mediamiek contact moet beschouwd worden als experimenteel. Er kunnen daardoor geen garanties gegeven worden over de resultaten. Iedere cliënt is zelf verantwoordelijk voor de interpretatie van de inhoud van een consult. Acties en keuzes die gemaakt worden naar aanleiding van een consult, zijn dus ook geheel de verantwoording van de cliënt zelf.

Cookies

Op onze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op, of uitgelezen van, het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Deze cookies worden gebruikt om:

  • u behulpzaam te zijn bij het gebruik van onze website
  • te onderzoeken hoe wij de website gebruiksvriendelijker kunnen maken
  • functionaliteiten van de website mogelijk te maken
  • de website te beschermen
  • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan te verbeteren

witteveer.nl maakt gebruik van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website wordt gebruikt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. De informatie die de cookies genereren wordt doorgegeven aan Google Inc. Google Inc. slaat deze informatie op servers in de Verenigde Staten op. Google Inc. is aangesloten bij het Safe Harbor programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel, zodat er sprake is van een passende bescherming van de opgeslagen persoonsgegevens.  Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google Inc. en in de Privacy Policy van Google Analytics.

Blokkeren van cookies
U kunt de instellingen van uw internet browser aanpassen om reeds geplaatste cookies te verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies te weigeren. Het hangt van de browser af hoe dat moet en wat de mogelijkheden zijn. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.