Algemene voorwaarden
Ik verplicht mij tot:
 • Het inzetten van al mijn professionele kennis, kunde en vaardigheden ten aanzien van uw proces;

 • Het bieden van een geschikte omgeving;

 • Het bieden van veiligheid, acceptatie en respect aan de cliënt. Niettemin is en blijft de cliënt altijd verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leerproces en keuzes;
 • Vertrouwelijkheid. Er is een beroepsgeheim en dat betekent dat er met niemand over de dingen die worden toevertrouwd wordt gepraat zonder dat daarvoor expliciet toestemming is gegeven door de cliënt;
 • Het nakomen van gemaakte afspraken;indien witteveer.nl, om dringende redenen, een afspraak afzegt, wordt er in overleg met de cliënt op korte termijn een vervangende afspraak gemaakt;

 • Het hanteren van een afgesproken tarief gedurende de looptijd van het coachingstraject, met dien verstande dat per 1 januari van het nieuwe jaar het tarief kan worden geïndexeerd;
 • Als de cliënt niet tevreden is over de diensten van witteveer.nl, dan wordt in goed overleg naar een oplossing gezocht.

U verplicht zich tot:
 • Het nakomen van gemaakte afspraken; indien de cliënt de afspraak afzegt, dan wordt er in overleg bekeken of er op korte termijn een vervangende afspraak kan worden gemaakt;
 • Het annuleren van een afspraak kan alleen kosteloos wanneer dat 24 uur of eerder voor aanvang gebeurt. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht;

 • Tijdens sessies is de cliënt niet onder invloed van alcohol en/of drugs;

 • De gesprekken worden in overleg direct na de sessie contant voldaan of worden aan het eind van elke maand, door middel van een digitale factuur, in rekening gebracht;
 • Voor telefonische- of emailconsulten, langer dan 10 minuten, geldt het afgesproken uurtarief per 10 min;

 • Als de cliënt niet tevreden is over de diensten van witteveer.nl, dan wordt in goed overleg naar een oplossing van het probleem gezocht.

 • Volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden, alsmede de privacy en disclaimer informatie.